"Науковий вісник" Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Мови видання: Українська, English.

Періодичність: двічі на рік

"Науковий вісник" зареєстрований, індексований в таких базах даних, пошукових системах, і репозиторіях:

ISSN International Centre, Paris

Google scholar

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 

Рукописи надсилати за адресою:

Кременецька ОГПА, Науковий відділ,вул.Ліцейна 1, Кременець, Тернопільська область, 47003.


Контактні номери: (03546) 2-24-15; 2-19-91 

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Ломакович А.М. (головний редактор) – професор, заслужений працівник народної освіти України, почесний академік Академії вищої школи НАПН України (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка);

Бенера В.Є. (заступник головного редактора) – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка);

Дем’янчук О.Н. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка);

Курач М.С. – доктор педагогічних наук, доцент, декан гуманітарно-технологічного факультету (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка);

Безносюк О.О. – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка);

Вихрущ А.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського);

Дороніна Т.О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Криворізький національний університет);

Пашечко М.І. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка);

Скакальська І.Б. – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри української філології та суспільних дисциплін (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка);

Сейко Н.А. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій (Житомирський державний університет  імені Івана Франка);

Цідило І.М. – доктор педагогічних наук, професор, доцента кафедри комп’ютерних технологій (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Шевченко Г.П. – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля);

Шмит Анджей – доктор наук, професор, декан гуманітарного факультету, (Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща).

 

ISSN 2410-2075